Αυτοκόλλητες Ετικέτες Παντός Τύπου

Αυτοκόλλητες ετικέτες αδιάβροχες και μη, σε διάφορες διαστάσεις και σχήματα για πολλές και διαφορετικές χρήσεις. Σε:

  • Κουτιά
  • Ποτήρια καφέ
  • Βαζάκια
  • Κρασιά
  • Σακούλες
  • Προϊόντα κατάψυξης-ψυγείου